Fra biene besøker blomsten, til honningen vår er ferdig tappet på glass, ønsker vi å gjøre minst mulig med den. Honningen inneholder kun honning, og ingen ting annet. Biene henter nektar i blomster i området rundt bigården, og når de flytter den fra honningmagen sin over i cellene i kuben, følger det blant annet med noen gunstige enzymer. Nektar inneholder store mengder vann, og for at den skal bli lagringsdyktig, må biene tørke den ned ved å ventilere kuben godt. Når honningen er lagringsstabil, setter biene et vokslokk på cellene.

 

I bikuben holder biene temperaturen på rundt 32 grader (varierer noe gjennom året). Når vi høster honningen, holder vi 28-30 grader i rommet vi arbeider i, for at honningen ikke skal stivne. Om honningen stivner, er det veldig vanskelig å få den ut av tavlene. Vi skreller av vokslokket, og slynger tavlene i en stor sentrifuge (honningslynge), så honningen mekanisk kastes ut av tavlene. Deretter siles den i en sil med maskestørrelse som en vanlig kjøkkensil/dørslag, for å fjerne rusk og voksrester.

 

Når honningen er ferdig silt, rører vi i den så den naturlige krystalliseringen går langsommere, og vi får finere krystaller. Vi skrur av oppvarmingen av rommet i de dagene vi rører honningen, og honningen kjøles langsomt ned. Når den er nesten ferdig krystallisert, tapper vi den på glass, og så er den klar for salg.

 

Honning rett fra kuben - slik biene har laget den

Biene høster blomsternektar i solskinn og godt vær. Honningsmaken avgjøres av hvilke blomster som blomstrer når det er godt flyvær. Derfor endrer honningen smak og karakter, ikke bare fra sted til sted, men også fra år til år. Til honningen som produseres på Kværner, sanker biene nektar fra blant annet løvetann, villbringebær, karve og hvitkløver. Biene på Kværner trekker spesielt mye nektar fra den økologiske hvitkløveren rett utenfor kubedøren. Dette gir en lys, aromatisk honning, med mild blomsterduft. Prøv selv.

Hvis man sammenligner europeisk og norsk konvensjonell birøkt med økologisk birøkt (basert på EU-forordningen), vil man se at konvensjenell norsk birøkt ligger veldig nærme økologisk birøkt. Forskjellene mellom økologisk og konvensjonell birøkt er altså større i EU enn i Norge.

 

Årsakene til dette er at norsk birøkt har innført bruk av biotekniske metoder og organiske syrer i sykdomsbekjempelse. Det er heller ingen tradisjoner for forebyggende medisinering av bifolk eller tilsetting av fremmedstoffer i sluttproduktet i Norge. Disse punktene er veldig viktige i det økologiske regelverket.

 

Vi har allikevel valgt å sertifisere vår honning som økologisk, og har enda litt strengere krav til birøkten vår enn konvensjonelle bigårder.

 

  • Bigården skal ikke være i nærheten (innen 3 km radius) av store forurensningskilder eller konvensjonelle trekkplanter.

  • Dronningen blir ikke vingeklippet, for å forenkle håndtering av sverming.

  • Vi bruker økologisk bivoks, såfremt det er mulig å få tak i.

  • Biene skal om mulig overvintre på egen honning. I Norge er dette problematisk, og det anbefales å overvintre biene på sukker. Vi bruker derfor økologisk sukker som vinterfôr til våre bier.

Økologisk birøkt

Honning

Cart